Servis a oprava strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis potravinářských strojů

Servisujeme, opravujeme a dodáváme díly pro potravinářské stroje všech druhů a značek. A to již od roku 1995. Nezáleží na tom, jestli vlastníte stroj na výrobu šunky, výrobník ledu nebo baličku potravin – poradíme si s jakoukoliv technologií. Známe specifikace všech nejrozšířenějších typů strojů od jakéhokoliv výrobce a dokážeme najít řešení. Náhradní díly a opravu zajistíme i tehdy, když máte unikátní stroj vyrobený na zakázku. Se servisem máme zkrátka své zkušenosti a ty vám nabízíme.

Záruční servis

Na nové stroje poskytujeme záruku v délce 12 měsíců od data prodeje, na repasované stroje je záruka 3 měsíce. V ostatních případech se postupuje dle platného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Záruka se vztahuje na náhradní díly a vady materiálu zjištěné během záruční doby, pokud tato zařízení byla instalovaná pověřenou servisní firmou a obsluhovaná dle přiložených návodů.

Záruka se nevztahuje na součásti běžného opotřebení (těsnící prvky, filtry, skla, žárovky apod.) a na škody způsobené špatnou obsluhou (při výměně těchto dílů hradí zákazník cenu materiálu).

Pozáruční servis

Servis zařízení provádíme v naší dílně na adrese Ke Dračkám 1419, Praha 5 Zbraslav, 15600 nebo přímo u zákazníka na jeho provozovně.

Servis lze objednat písemně emailem nebo ústně telefonicky. Oba způsoby jsou závazné pro obě strany.

Zhotovitel ručí jen za opravené vady, které jsou předmětem opravy. Neručí za jakékoli jiné vady a poškození, které existovaly před přijetím zakázky (praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které nejsou předmětem dohodnutého servisního zásahu apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady, k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky, nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční.

Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od opravy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojené.

Cena za každou započatou servisní hodinu 880,- Kč bez DPH
Doprava po Praze 1190,- Kč bez DPH
Doprava mimo Prahu 18,90 Kč za km bez DPH
Doprava mimo Prahu – auto s vlekem 19,90 Kč za km bez DPH

Chcete víc informací k servisu? Kontaktujte nás!